คอร์ด เบื้องต้น

คอร์ดเบื้องต้น

ครูโอ ระดับพื้นฐาน Leave a Comment

คอร์ด หนึ่งในบทเรียนทฤษฎีดนตรีที่รวมองค์ความรู้ด้านทฤษฎีทั้งหมด มาประยุกต์ใช้ในบทเรียนนี้ การศึกษาโครงสร้างของคอร์ด ทำให้สามารถเล่นดนตรีได้อย่างมีชั้นเชิง

กุญแจเสียง เบื้องต้น

กุญแจเสียงเบื้องต้น

ครูโอ ระดับพื้นฐาน Leave a Comment

กุญแจเสียง สำคัญมากในดนตรีสากล ในบทเพลงอาจใช้หลายกุญแจเสียง หรือที่คุ้นเคยเรียกกันว่า เพลงนี้อยู่ในคีย์อะไร ถ้าไม่อยากเล่นผิดคีย์ ต้องรู้วิธีคิดกุญแจเสียง

ขั้นคู่เสียง เบื้องต้น

ขั้นคู่เสียงเบื้องต้น

ครูโอ ระดับพื้นฐาน Leave a Comment

ขั้นคู่เสียง คือ ระยะห่างของโน้ต 2 ตัว บอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตสองตัว มีความสำคัญมากในการสร้างคอร์ด นอกจากนี้ขั้นคู่ยังเป็นพื้นฐานของการประสานเสียง

บันไดเสียงเบื้องต้น บันไดเสียงเมเจอร์

บันไดเสียงเบื้องต้น

ครูโอ ระดับพื้นฐาน Leave a Comment

บันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงที่มีอยู่ในบทเพลง ในท่วงทำนองที่ไพเราะ ไม่ได้ประกอบด้วยบันไดเสียงเมเจอร์เพียงอย่างเดียว ยังมีบันไดเสียงอื่นอีกที่นักดนตรีควรรู้

เครื่องหมายแปลงเสียง

เครื่องหมายแปลงเสียง

ครูโอ ระดับพื้นฐาน Leave a Comment

เครื่องหมายแปลงเสียง มีความสำคัญในดนตรีสากล เป็นเครื่องหมายที่กำหนดกุญแจเสียง ซึ่งเป็นหัวใจหลักของดนตรีสากล นักดนตรีควรรู้คุณสมบัติของเครื่องหมายแปลงเสียง

การอ่านโน้ต ด้วยระบบตัวอักษร

การอ่านโน้ตด้วยระบบตัวอักษร

ครูโอ ระดับพื้นฐาน Leave a Comment

การอ่านโน้ต หรือการเรียกชื่อโน้ตในดนตรีสากลมี 2 ระบบ ระบบโซ-ฟา และระบบตัวอักษร ในเบื้องต้นผู้ที่เริ่มเรียนดนตรี ควรรู้จักวิธีเรียกชื่อโน้ตด้วยระบบตัวอักษร